Čierna nad Tisou T / F: +421 56 632 1256
Železničná 114/6 M: +421 915 997 658
076 43      +421 915 997 659
E:novacs.cnt@gmail.com
Humenné T / F: +421 57 775 7501
Osloboditeľov 114     M: +421 907 735 071
066 01 E:humenne.novacs@gmail.com
Martin T: +421 43 430 2971
P.O.BOX 192 F: +421 43 430 2972
036 01 E:martin.novacs@gmail.com
Michalovce T / F: +421 56 628 1691
Plynárenská 4 M: +421 905 781 713
071 01 E:novacs.michalovce@gmail.com
     +421 907 999 695
     +421 903 329 675
Prievidza T: +421 46 542 6327
Adriana Jánošková F: +421 46 542 6320
ul. Na Papiereň 381/22 M: +421 908 077 938
Kamenec p. Vtáčnikom E:Prievidza.elvenova@gmail.com
972 44
Vyšný Komárnik F: +421 54 739 1636
Monika Rodáková M: +421 905 684 509
ČSA 362/2 E:knisovacs@gmail.com
089 01 Svidník
Vyšné Nemecké
Ingrid Karamanová M:+421 907 660 703
E:novacs.vn@gmail.com
Ing. Milan Krupa Ivana Kopčanová
ekonomické odd.
M: +421 918 605 598
E: krupa.milan@gmail.com F: +421 43 430 2972
M: +421 905 684 705
E: kopcanova.i@gmail.com
 
Patrícius Šuvada
M: +421 918 643 635
E: psuvada@gmail.com